Koncept inzertního portálu od Weby24.cz.

Záruka a reklamace

Záruka

 Kupující je povinen zboží při převzetí zkontrolovat a zjištěné vady vytknout okamžitě. Pokud se vada nezaviněná zákazníkem objeví dodatečně, je kupující povinen sdělit ji prodávajícímu neprodleně po tomto zjištění, ale nejdéle do konce trvání záruční doby.
 
Na živá zvířata se vztahuje záruční doba 6 týdnů, na krmiva 3 týdny, na vejce 8 dní.


Co je potřeba k reklamaci:

Mějte prosím na paměti, že pro vyřízení reklamace je nutné dodržet reklamační podmínky, přičemž nejdůležitější podmínkou je, doložit OPRÁVNĚNOST REKLAMACE.
 
V případě živých zvířat (zejména onemocnění, úhyn...) doložit potvrzení od veterinárního lékaře s uvedením diagnozy, včetně inkubační doby, případně vrátit nemocná či uhynulá zvířata nám a my je necháme vyšetřit, pro určení příčiny problému. Ve vyjímečných případech možno použít fotodokumentaci. 
 
Při oprávněné reklamaci má zákazník nárok na náhradní plnění nebo vrácení peněz.


Co nelze uznat:

Nelze reklamovat vady způsobené kupujícím (  chybné skladování krmiv a vajec apod.)  Stejně tak nelze uznat reklamaci z důvodu onemocnění či úhynu zvířete v důsledku nedostatečné péče ( např. přehřátí, podchlazení, udušení, podvýživa, dehydratace, zranění...).
 
Pokud je inkubační doba reklamovaného onemocnění prokazatelně kratší, než doba po kterou má zákazník zvíře v péči a tudíž je nezpochybnitelné, že k infekci došlo až u něj,

nelze reklamaci uznat.